Actueel

Downloads

U bent hier: situering

Situering

Koning Boudewijnstichting steunt 16 dementievriendelijke gemeenten. Brugge bijt de spits af.

In België leven ruim 130.000 personen met dementie. Men verwacht dat dit aantal zal verdrievoudigen tegen 2050. De Koning Boudewijnstichting is zich zeer bewust van deze situatie en lanceert een campagne ‘Voor een meer dementievriendelijke gemeente’ met als doel ‘een maatschappelijk draagvlak creëren voor een betere, menswaardige omgang met dementie en het doorbreken van het isolement’.

In België werden 31 projecten geselecteerd, waarvan 16 Vlaamse. Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen er de kans om te blijven deelnemen aan het openbare leven in hun buurt of gemeente.

Communiceren met personen met dementie is niet altijd gemakkelijk: “Mensen die niet goed weten wat de ziekte inhoudt, hebben de neiging om ons te ontlopen omdat zij niet goed op hun gemak zijn”, stellen de betrokkenen zelf. Mensen met de ziekte van Alzheimer (of een verwante aandoening) en hun naasten voelen zich dan ook vaak geïsoleerd. Hun contacten met de lokale gemeenschap vallen geleidelijk aan weg.

De 16 geselecteerde gemeenten en steden die ingingen op de oproep van de Koning Boudewijnstichting staan dan ook voor een grote uitdaging. De ondersteunde projecten zijn heel divers.

Zo is er de aanpak in Brugge waarbij alle sectoren gevraagd worden om initiatieven te nemen. Op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Foton, het Stadsbestuur Brugge, het Overlegplatform Dementie en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) mobiliseert Brugge momenteel alle verenigingen, winkeliers, handelaars, de onderwijswereld, de culturele sector en de zorgsector, die mee willen werken aan het doorbreken van het isolement en aan een menswaardige omgang met personen met dementie. “Als stadsgemeenschap kunnen we helpen om deze ziekte te dragen”, zegt Schepen voor Welzijn Lieve Mus. Zij spiegelt zich ondermeer aan enkele Duitse gemeenten waar mensen met dementie blijven meetellen in de lokale gemeenschap en het openbare leven. In verenigingen, buurtwinkels, supermarkten, plaatsen van openbare dienstverlening, cafés en restaurants, worden zij behandeld met het respect dat zij verdienen.

Brugge werkte een vijfjarenplan uit.