Actueel

Downloads

U bent hier: partners

Partners

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Provincie West-Vlaanderen, wordt de uitwerking van het project 'Samen voor een dementievriendelijk Brugge!' gedragen door een samenwerkingsverband tussen volgende organisaties

Door dit samenwerkingsverband wordt optimaal gebruik gemaakt van de reeds bestaande expertise. Het engagement van het college van Burgemeester en Schepenen biedt een belangrijke meerwaarde voor het welslagen van het project.

Foton, Expertisecentrum Dementie Brugge

De coördinatie, aansturing en opvolging van het gehele project ligt bij Foton.
Het Fotonhuis fungeert als aanspreekpunt en draaischijf van het gehele project.
In het Fotonhuis vinden ook de diverse overlegvergaderingen plaats

SEL Noord West-Vlaanderen (samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg)

De samenwerking met het SEL is een garantie voor het contact met de eerstelijn en biedt een brede basis aan het project.
Het SEL is een belangrijke partner in de brede bekendmaking van het project.

Het SEL Noord West-Vlaanderen omvat de gemeenten: Brugge, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Torhout, Zuienkerke, Damme, Knokke-Heist, Blankenberge, Ichtegem, Koekelare en De Haan.

Zorgaanbieders en zorgvragers kunnen bij het SEL terecht voor:

 • voor info over organisatie van de zorg in de regio
 • voor info over doorverwijsmogelijkheden/thuiszorgmogelijkheden in de regio
 • voor info en overleg omtrent nieuwe opdrachten van de SEL’s
 • voor concrete info over projecten van het SEL

Via de website www.thuiszorgzakboekje.be, ontwikkeld door de SEL’s van West-Vlaanderen, vindt u informatie over alle thuiszorgmogelijkheden in de regio.

Meer informatie over het SEL vindt u op de website www.selwvl.be.

Het Overlegplatform Dementie

Een open en pluralistisch overlegforum tussen de verschillende intra- en extramurale voorzieningen en hulpverleners die een dienstverlening hebben met betrekking tot personen met dementie: diensten gezinszorg, diensten voor thuisverpleegkunde, oppasdiensten, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, diensten maatschappelijk werk, centrum geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, sociale diensten OCMW,….

Doelstellingen van het overlegplatform

 • regionale netwerkvorming waarin betrokken partners elkaar beter leren kennen.
 • organiseren van vorming voor hulpverleners afgestemd op de noden binnen de regio.
 • inventariseren van deskundigheid binnen de regio.
 • ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven.
 • uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise.
 • inventariseren en bespreken van de vastgestelde noden en behoeften in de eigen regio.
 • indien nodig regionale afstemming van de zorg voor personen met dementie.
 • toegankelijk maken van de bestaande expertise.
 • bespreken werking Expertisecentrum Dementie en formuleren van adviezen.
 • werken aan een positieve beeldvorming rond dementie.

Dit sectoroverschrijdend platform vormt de centrale denktank van het project waar een voortdurende toetsing plaatsvindt vanuit de veelzijdig aanwezige expertise.

Stadsbestuur Brugge

 • goedkeuring College van Burgemeester en Schepenen
 • engagement Schepen van Welzijn, Martine Matthys
 • opvolging binnen de Dienst Welzijn Stad Brugge door de verantwoordelijke van de cel preventieve gezondheidszorg. Dit project krijgt zijn plaats in het nieuw te schrijven seniorenbeleidsplan in 2010.
 • deelname seniorenconsulent aan werkgroep "dementievriendelijk brugge"
 • logistieke ondersteuning via
  • helpen met bekendmaking via gemeenteblad 'Bruggespraak', nieuwsbrieven, Balsemboomblad (tijdschrift lokale dienstencentra OCMW), buurtkrantjes
  • lokale dienstencentra, buurtprojecten
 • verbinding met lokale actoren
  • adressenlijsten
  • zending van de brieven
 • directe samenwerking met andere stadsdiensten
  • jeugd
  • sport
  • cultuur
  • lokale economie
  • flankerend onderwijs
  • politie
  • bevolkingsdiensten
  • communicatiedienst en meldpunt

Binnen dit samenwerkingsverband wordt een werkgroep 'Samen voor een dementievriendelijk Brugge!' opgericht die het geheel aanstuurt, coördineert en evalueert. Voorgestelde acties vanuit de doelgroepen worden door de werkgroep geëvalueerd en zonodig bijgestuurd aan de hand van de doelstellingencriteria.