Actueel

Downloads

U bent hier: principes

Principes

Om opgenomen te worden in het project 'Samen voor een dementievriendelijk Brugge!' dienen de activiteiten te voldoen aan de uitgangspunten en krachtlijnen van het project zoals die hier zijn weergegeven.

'Samen voor een dementievriendelijk Brugge!'

  • draagt bij tot een genuanceerde beeldvorming over dementie
  • belicht en bekrachtigt de mogelijkheden van de persoon met dementie
  • bevordert de sociale (re)integratie van personen met dementie in hun directe omgeving en de bredere samenleving
  • levert een bijdrage om de levenskwaliteit van de persoon met dementie en zijn omgeving te verbeteren
  • beoogt een actieve betrokkenheid/samenspraak/inspraak van de persoon met dementie en zijn omgeving
  • creëert een sfeer van solidariteit en gezamenlijk engagement tussen generaties
  • creëert en/of ondersteunt samenwerking tussen de verschillende sectoren van de stadsgemeenschap
  • bevordert de burgerzin en de gezamelijke verantwoordelijkheidszin van een stadsgemeenschap voor een kwetsbare doelgroep
  • draagt bij tot een menselijke en kwaliteitsvolle zorg en aandacht voor mensen met dementie en hun omgeving binnen onze stadsgemeenschap

Alle nieuwe en bestaande acties die beantwoorden aan deze krachtlijnen kunnen opgenomen worden in het globale project, gebruik maken van het logo, beroep doen op logistieke steun en vernoemd worden op de website en in onze nieuwsbrief. Neem contact met ons op voor bijkomende informatie of advies, of vul meteen de projectfiche in.