Actueel

Downloads

U bent hier: home

Foton gelauwerd op Amerikaanse nieuwszender

Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC is Brugge de meest dementievriendelijke stad ter wereld. Waarom? Dat ziet u in deze korte reportage: https://www.youtube.com/watch?v=LED9zMTY_M0 

Foton, initiatiefnemer van Dementievriendelijk Brugge, is trots op deze internationale waardering! 
23/4/2018 - Wereldautoriteit dementie te gast bij Foton

Op donderdag 19 april 2018 was prof. dr. Mary Mittelman (New York University) te gast op een mini-symposium van Foton. Dr. Mittelman is een wereldautoriteit inzake dementie. Ook stelden de mantelzorgers Elena de Ru en Elane Lazet hun boek ‘Dementie, onze zorg’ voor. Na het symposium volgde een feestelijke ontmoeting met dhr. Renaat Landuyt, burgemeester, in het Stadhuis van Brugge.

Wetenschappelijke ondersteuning van een brede aanpak van dementie
Het onderzoek van dr. Mittelman geeft een wetenschappelijke fundering voor vele psychosociale acties in de zorg voor personen met dementie en hun familie. Zo heeft ze aandacht voor de persoon met dementie, de mantelzorger, mogelijke interventies, het belang van een positieve beeldvorming en de positieve impact van muziek. Ze richt zich daarbij niet alleen op een betere kwaliteit van leven voor alle betrokkenen, maar ook op de financiële en kostenbesparende impact van de interventies.

Foton: veelzijdig licht

De inzichten van dr. Mittelman inspireerden ook Foton bij de ontwikkeling van een totaalconcept:

 • werking met dementieconsulenten
 • een laagdrempelig aanspreekpunt
 • sterke samenwerkingscultuur
 • inzet op een sterke eerstelijnszorg
 • sterke aandacht voor vorming
 • aandacht voor handelaars, winkeliers en de socio-culturele sector
 • samenwerking met politie en scholen

Op vele terreinen creëert Foton ontmoetingskansen. Zo probeert Foton het stigma rond dementie te doorbreken.

'Dementie, onze zorg'
Elena de Ru en Elane Lazet, beiden mantelzorgers, stelden ook hun boek ‘Dementie, onze zorg’ voor. “Daarin vertellen we openlijk over de onprettige maar zeker ook over de prettige ervaringen met onze geliefden die de diagnose dementie kregen. Het toont aan dat dementie het leven niet zomaar afsnijdt maar nog een hele tijd vele mogelijkheden biedt. Mantelzorgers mogen de moed niet verliezen. Ons boek wil hen daarbij helpen.”
Meer info: https://gompel-svacina.eu/product/dementie-onze-zorg

Move for dementia


Druk op de afbeelding voor meer informatie.

MEMORABEL: rondleidingen voor personen met dementie in de Brugse musea

“Op kunst beleven staat geen leeftijd, het spreekt mensen aan over talen en culturen heen. Kunst verwoordt waar taal tekort schiet, ontroert en verbindt.” Dit is de kerngedachte in het nieuwe aanbod ‘MEMORABEL’ van de Brugse musea: begeleide museumbezoeken voor personen met dementie.
Expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst Foton ondersteunt personen met dementie en gaat samen met hun familieleden en professionele zorgverleners op zoek naar lichtpunten. Een 'foton' is overigens een minuscuul lichtdeeltje dat zo goed als onzichtbaar is voor het blote oog. Ook het Sint-Janshospitaal heeft een lange traditie van zorg voor de meest kwetsbare burgers in de samenleving. De projecten in het Museum of Modern Art (MOMA) in New York en in het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) in Antwerpen vormden een inspiratiebron voor MEMORABEL.
In de loop van het voorbije jaar werden tien professionele gidsen opgeleid tot dementievriendelijke gids. MEMORABEL bestaat uit twee formules: een vaste rondleiding, telkens elke derde donderdag van de maand of een groepsbezoek op afspraak. Het aanbod staat zowel open voor mensen met dementie die nog thuis wonen als voor personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum. De gids en een vrijwilliger van de Vrienden van Musea Brugge leiden het museumbezoek in goeie banen. Tijdens het bezoek staan de beleving van de kunst en de interactie met elkaar centraal. Momenteel zijn rondleidingen mogelijk in het Sint-Janshospitaal. Wellicht zullen in een latere fase ook andere museumlocaties in het aanbod opgenomen worden.

Praktische Info en contact

Reservatie via musea.reservatie@brugge.be of T. 050 44 87 43 (kantooruren)
Duur: 1 uur.
Prijs:

 • op vaste donderdag €8/ duo (persoon met dementie en mantelzorger)
 • reservatie andere datum: € 75/gids (excl. toegangsticketten voor niet-Bruggelingen)

Zingen tot morgenvroeg

Op vrijdagnamiddag 7 oktober 2016 was de Stadsschouwburg van Brugge heel even het tweede verblijf van Foton.

Er wachtte het Fotonkoor een bijzonder gastvrij en dementievriendelijk onthaal.
Op het podium wisselden muziek en zang elkaar af in een harmonieuze samenhang. In de zaal zongen toeschouwers met hart en ziel mee. Er was plezier, er was ontroering, je voelde de verbondenheid…

We laten enkele aanwezigen aan het woord:

 • Héél erg genoten van het concert, met een lach, een traan en gevoelens van verbondenheid.
 • Het is zelden dat we zo’n sfeer voelen in de Stadsschouwburg.
 • Een groot applaus voor iedereen die voor én achter de schermen heeft meegewerkt aan die onvergetelijke namiddag!!!!

Foton en Familiezorg West-Vlaanderen vzw danken oprecht alle zangers en muzikanten (het Fotonkoor en vrijwilligers, Elke Poppe, Paul en Filip Kindt, Onoir, Alexander Makay, Inge Lasat, de Wijze Wijsjes o.l.v. Mira), het Stadsbestuur van Brugge, het onthaalpersoneel en de technici van de Stadsschouwburg, Koor en Stem. Hartelijk dank ook aan de 350 mensen in de zaal voor hun warme aanwezigheid!

De aankondiging van dit concert vindt u in deze flyer.


Brugge in beweging voor dementie

Op zondag 4 september 2016 maakten een 40-tal personen in Brugge een korte wandeling langs de vesten naar aanleiding van de Europese bewustmakingsdag ‘Move for Dementia’.

Een idee uit een kleine Duitse stad verspreidt zich door Europa
‘Move for dementia’ ging door in aanloop naar de Wereld Alzheimer Dag van 21 september. “Het onderwerp is te belangrijk om maar één keer per jaar aandacht aan te schenken”, stelt Günter Niermann van Generationtreff Enger. In de gemeente Enger in Duitsland ontstond de idee voor de bewustmakingsdag ‘Move for Dementia’. Naast Brugge namen steden in tien andere Europese landen deel: Oostenrijk, Bulgarije, Frankijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Portugal en Cyprus.

Dementie in onze samenleving
Dementie is niet uitsluitend een verhaal van de medische- of zorgwereld. Het raakt onze hele maatschappij. ‘Move for Dementia’ nodigt dan ook uit tot sociaal contact tussen mensen met én zonder dementie. “We zijn blij dat mensen uit verschillende landen ijveren voor een open samenleving waar plaats is voor iedereen, ook voor personen met dementie”, zegt Bart Deltour van Foton. “Dit initiatief sluit perfect aan bij onze inspanningen voor een dementievriendelijke samenleving.”

Bewegen is niet enkel sport
Bewegen omvat niet alleen sport, maar kan haast alles zijn: van een wandeling door het dorp over een dansnamiddag tot een stadsloop. Beweging is goed voor mensen met dementie. Het heeft een gunstige invloed op o.a. het denkvermogen. Door samen met anderen te bewegen werk je bovendien aan een goede algemene geestelijke gezondheid. Dat geldt evengoed voor wie geen dementie heeft.


Europees treffen rond dementievriendelijke samenleving in Brugge

Op 10 en 11 mei 2016 organiseerde EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) een tweedaagse workshop in Brugge.
50 deelnemers uit heel Europa wisselden van gedachten over hoe we de samenleving tot een betere plek kunnen maken voor mensen met dementie:

 • vertegenwoordigers van de twintig projecten die een Europese EFID Award ontvingen en van diverse foundations die deel uitmaken van EFID
 • personen met dementie en mantelzorgers
 • onderzoekers en journalisten

Niet toevallig vond deze workshop in Brugge plaats. EFID benoemt Brugge immers als: "the well-known dementia friendly city".

Foton (thuisbegeleidingsdienst en expertisecentrum dementie) was een actieve partner in de organisatie van dit Europese treffen. Als winnaar van een EFID-Award biedt Foton één van de meest omvattende concepten rond een dementievriendelijke samenleving:

 • veel initiatieven in de zorgsector zelf
 • een sterke samenwerkingscultuur
 • diverse manieren om de aandacht voor dementie te laten infiltreren in het stadsweefsel, bv:
  • het vermissingsproject met de politie
  • de acties voor een dementievriendelijke lokale economie (met de realisatie van de DVD "Klant blijft Koning")
  • diverse acties in de culturele sector (kunstprojecten, dementievriendelijk concertgebouw,…)
  • het project "Samen voor een dementievriendelijk Sint-Kruis" (een samenwerkingsproject van Foton, ’t Veldzicht en diverse verenigingen in Sint-Kruis)
  • een nieuw project samen met de musea en de stadsgidsen.

Een persoon met dementie en zijn echtgenote brachten een indringende getuigenis, er was een gesmaakt optreden van het Fotonkoor en de ontvangst op het stadhuis door de burgemeester.
Op dinsdag was er ook een uitstap naar Aalbeke waar het project van een dementievriendelijke reminiscentie-wandeling werd voorgesteld.

Deze tweedaagse was een moment van bemoediging en inspiratie. Nieuwe ideeën zagen het daglicht, plannen werden gesmeed, nieuwe afspraken gemaakt.
We kijken nu al uit naar een volgende ontmoeting!

Meer info over EFID vindt u op de website http://www.efid.info/
EFID publiceerde ook de studie "Mapping dementia-friendly communities across Europe"

Een Franse organisatie laat zich naar aanleiding van de EFID-bijeenkomst alvast duidelijk inspireren door het Brugse model!

In de kijker. De schat van je leven. Een kennismaking met reminiscentie

'

Voor sommige personen met dementie kan het ophalen van herinneringen uit het verleden deugddoend en rustgevend zijn. Mevrouw Herlinde Dely geeft er op 22 maart 2016 een lezing over.

DMNT. Dansvoorstelling door Ugo Dehaes/Kwaad Bloed

Toen choreograaf Ugo Dehaes een dierbare zag wegkwijnen door dementie en de pijn en onzekerheid die dat bij de familie teweeg bracht, ging hij op zoek naar een manier om die complexe processen naar het podium te vertalen.
Deze voorstelling, in samenwerking met Foton, gaat door op op vrijdag 29 januari 2016 om 20 uur in MAZ, Brugge.
Alle praktische informatie vindt u in deze folder.

Concertgebouw Brugge draagt mensen met dementie een warm hart toe

BRUGGE 7/10/2015 - Het Concertgebouw ontvangt het solidariteitslogo van de geknoopte zakdoek als erkenning voor zijn engagement en de inspanningen om van het bruisend kunstenhuis ook een dementievriendelijke plek te maken.

Lees meer in het persbericht.

Triënnale Brugge 2015

Tot 18 oktober 2015 kan u in Brugge de Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale bezoeken. Het uitgangspunt van deze Triënnale is de vraag: ‘Wat als de 5 miljoen toeristen die jaarlijks Brugge bezoeken er ook blijven wonen?’

Bart Deltour, directeur van het expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie Foton in Brugge, geeft voor deze Triënnale op 17 september 2015 een lezing over dementie. ‘Stel dat de 5 miljoen toeristen een doorsnee bevolking vertegenwoordigen. En stel dat zij in Brugge blijven wonen. Dan zou Brugge om en bij de 80.000 personen met dementie tellen, samen met de mensen met dementie die er op dit moment al wonen. Hoe kunnen we binnen een dergelijke grootstedelijke context een dementievriendelijke stad realiseren?’ Bart Deltour brengt enkele ideeën vanuit de huidige ervaringen van Foton rond het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge!’

Meer info: www.triennalebrugge.be/nl/detail/37/dementie-tsunami-brugge

Integraal zorgaanbod jongdementie – Brugge laureaat PRoF - Award 2015

PRoF is een internationale denktank die interdisciplinair is samengesteld (zorginstellingen, ziekenhuizen, bedrijven, universiteiten, enz.) en visionair wil zijn in de zorgorganisatie.
Door over alle grenzen heen samen te werken worden nieuwe visies en conceptuele ruimtes ontwikkeld.
In samenwerking met de universiteit van Gent heeft PRoF een wedstrijd georganiseerd en een oproep gelanceerd in het brede kader van gezondheids- en welzijnszorg. Het betrof een oproep tot het indienen van innovaties in de gezondheidszorg In het totaal werden 33 innovaties ingediend, 20 uit België en 13 uit andere Europese landen. Uit deze 33 inzendingen werden uiteindelijk 5 projecten genomineerd. Het woonzorgcentrum Regina Coeli diende samen met de partners het ‘integraal zorgaanbod jongdementie in de Brugse regio’ in als innoverend project met als titel: ‘We take care’! Het project werd uiteindelijk weerhouden als één van de vijf genomineerde projecten. De directeur Paul Braem mocht namens alle medewerkers van het project de award in ontvangst nemen uit handen van de voormalige voorzitter Van de Europese Raad, Dhr. Herman Van Rompuy.

De partners van het Integraal zorgaanbod jongdementie in de Brugse regio zijn:
Woonzorgcentrum Regina Coeli
Het SEL Noord West-Vlaanderen (Samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg)
Expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst Foton
De geheugenkliniek van het A.Z. St-Jan AV Brugge – Oostende AV
De geheugenkliniek AZ Sint-Lucas Brugge
Cura, dienst voor thuisverpleging

Voor meer informatie over het Integraal zorgaanbod jongdementie: http://www.reginacoeli.be/rc/aanbod/aanbod-jongdementie

EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING: EEN GEDEELDE ZORG Inspiratiedag voor zorgorganisaties en lokale besturen.

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen en het Overkoepelend Overlegplatform Dementie West-Vlaanderen nodigen u uit naar de Inspiratiedag “Een dementievriendelijke leefomgeving: een gedeelde zorg”.

Meer informatie.

KORTSLUITING

of hoe lachen miserie draaglijk kan maken

Meer informatie:
www.toneeldevalk.be
www.facebook.com/toneelverenigingdevalkKlant blijft koning: infoavond over dementie voor handelaars en winkeliers – donderdag 27 november 2014 van 19.30 tot 21u – conferentiezaal van het stadhuis Brugge

De Stad Brugge organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Foton een informatie avond over dementie voor handelaars en winkeliers. Talrijke handelaars geven aan nood te hebben aan basisinformatie over dementie. Op deze avond komen de thema's 'wat is dementie' en 'hoe omgaan met mensen met dementie' aan bod. De DVD 'Klant blijft koning' vormt de rode draad en er is ruimte voor vraagstelling.

Deze informatie-avond gaat door op donderdag 27 november 2014 van 19.30 tot 21u in de Conferentiezaal van het Stadhuis.

Kijk voor meer informatie in de uitnodiging (pdf) of op de website van stad Brugge.


Dementie en nu

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals “Dementie ... en nu?”, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf. Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om ...

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

Meer info...

muzieknamiddagen

Wat zes jaar geleden begon als een sociale opdracht van een tweetal collegestudenten is uitgegroeid tot een niet meer te missen schakel in de Fotonwerking. Sedert die bewuste namiddag organiseert Foton iedere eerste woensdag van de maand een muzieknamiddag in het Fotonhuis.

Muziek is een universele taal, die tal van emoties weet te raken. Wanneer door dementie de communicatieve mogelijkheden verminderen reikt muziek nieuwe mogelijkheden aan. Muziek creëert verbinding tussen de generaties.

In een familiale sfeer genieten personen met dementie en hun mantelzorgers telkens weer van heel diverse optredens door verschillende geëngageerde muzikanten. Jong en ouder komen aan de beurt. Muziek varieert van klassiek tot populair, zang, instrumentaal…

Maar wat telkens domineert is het ontmoeten van personen met dementie, de mantelzorgers, de vrijwilligers. Hier worden vriendschapsbanden gesmeed, wordt getroost, wordt erkenning gegeven en gekregen en wordt er vooral in een ontspannen sfeer genoten. Zoals we woensdag laatst weer van verschillende bezoekers te horen kregen : “We hebben weer voldoende energie om er een paar weken weer tegenaan te kunnen ! “

Marleen Desmet

Optreden Fotonkoor EFID-Award Brussel – 25 maart 2014

Het fotonkoor bestaat uit, mensen met dementie en hun partner/kind/vriend en een groepje vrijwilligers (die de ziekte ook als partner of als kind hebben meegemaakt).
Eén keer per maand komen ze samen in het fotonhuis om de vreugde en de verbinding die het zingen met zich meebrengt te mogen ervaren.
Vorige week mochten ze optreden in Brussel ter gelegenheid van de uitreiking van de Europese EFID-Award.
Het koor bracht er het eigen liedje ‘Je liefde nog” alsook “We shall overcome”. Ontroering alom na hun optreden bij zowel koorleden als publiek.
Met een staande ovatie en een onvergetelijk, indringend applaus blikken de koorleden terug op een onvergetelijke namiddag.

‘Klant blijft Koning’ brengt dementievriendelijke handelaars in beeld

De gloednieuwe documentaire ‘Klant blijft Koning’ kadert in het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’. Hij vertelt in vier korte, levensechte verhalen wat handelaars en winkeliers kunnen betekenen voor mensen met dementie én hun omgeving. De personen met dementie in de film blijven hun vertrouwde zaak bezoeken dankzij handelaars en winkeliers die dementievriendelijk met hen omgaan. ‘Klant blijft koning’ toont wat een dementievriendelijke lokale economie kan betekenen en brengt de relatie van de handelaar met de persoon met dementie in beeld. De film nodigt handelaars, winkeliers en horeca-uitbaters uit om de raamsticker van de geknoopte zakdoek in hun zaak aan te brengen als teken van solidariteit.
De film situeert zich in Brugge maar is inspirerend voor elke gemeente in België, Europa en wereldwijd. Hij is daarom ondertiteld in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Hij duurt 20 minuten.
De film is een realisatie van Foton, Expertisecentrum Dementie en initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.

Benieuwd?
Bekijk de trailer van ‘Klant blijft Koning’.

Meer informatie.

Bestel deze DVD
Expertisecentrum Dementie Foton, een initiatief van Familiezorg-West-Vlaanderen vzw
Adres: Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Tel: 050 44 67 93
E-mail: fotondoc@dementie.be
Verkoopprijs: 15 euro + eventuele verzendingskosten. Er is een voordeeltarief voor grotere afnames.

Opnieuw Japanse persaandacht voor dementievriendelijk Brugge

Vorig jaar haalden we de frontpagina van de Yomiuri Shimbun, een gezaghebbende krant in Japan met een oplage van 10 miljoen kranten per dag en daarmee de grootste krant ter wereld.

In januari kregen we opnieuw bezoek uit Japan. Ditmaal van een filmploeg van de Japanse openbare omroep. Zij verbleven hier een week. De filmploeg had contact met meerdere personen met dementie en hun partner. Ze maakten kennis met de gespecialiseerde gezinszorg en het gespecialiseerde vrijwilligerswerk (Camino) van Familiezorg West-Vlaanderen vzw. De journaliste bezocht handelaars en winkeliers, had een ontmoeting met korpschef Dirk Vannuffel van de politiezone Brugge omtrent het vermissingsproject en de sociale taak van de politie. Er was een kennismaking met de geheugenkliniek Sint Jan. De uitgebreide werking van Foton met onder meer het fotonkoor en de inzet van dementieconsulenten genoot haar bijzondere aandacht. Mevrouw Yasuko Takeda had ook contact met burgemeester Renaat Landuyt. De journaliste was aangenaam verrast door de volgende uitspraak van de burgemeester: “Brugge doet veel om de toeristen te verwelkomen in Brugge om hen wegwijs te maken in Brugge zodat ze weten waar ze overal heen kunnen. Voor mensen met dementie moeten we evenveel doen/inzetten als voor de toeristen. Mensen met dementie moeten onze eerste toeristen zijn”.

Op woensdagavond 29 januari om 21 uur werd in "News Watch 9" een reportage van zeven minuten uitgezonden. Een uitzonderlijk lange reportage aldus de journaliste. Naar verluidt kwamen er positieve reacties binnen over de uitzonderlijke vriendelijkheid van de apothekeres. Ook de cultuur van open, complementaire samenwerking werd opgemerkt.

U kunt de reportage, weliswaar zonder ondertiteling, zien via deze link: http://cgi2.nhk.or.jp/nw9/pickup/index.cgi?date=140129_2

Symposium ‘Voeding, wat (w) eet er ik er nog van?’

Op 25 oktober 2013 organiseerde het Overlegplatform Dementie Noord West-Vlaanderen voor de achtste maal een symposium. De dag stond volledig in het teken van voeding en dementie. Met 160 deelnemers kunnen we terugblikken op een succesvolle dag! Onderstaande beelden spreken voor zich: gemotiveerde en enthousiaste hulpverleners die hun kennis willen bijschaven, zoekende hoe zij hun zorg nog beter kunnen afstemmen op wat mensen met dementie nodig hebben. Een gezellige sfeer, de talrijke ontmoetingen en de deskundige sprekers vormden de rode draad doorheen de dag. De Hogeschool Howest in de Sint-Jorisstraat te Brugge was gastheer. Het décor van hun gebouwen in de Sint-Jorisstraat te Brugge liet de deelnemers genieten van prachtig erfgoed, waarvoor dank!

Symposium 'Voeding, wat (w) eet er ik er nog van?' Symposium 'Voeding, wat (w) eet er ik er nog van?' Symposium 'Voeding, wat (w) eet er ik er nog van?' Symposium 'Voeding, wat (w) eet er ik er nog van?' Symposium 'Voeding, wat (w) eet er ik er nog van?'

Klik op de afbeeldingen om deze in een groter formaat weer te geven.

‘Vergeet me niet’

In het kader van het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’ brengen Cinéma Lumière en het expertisecentrum dementie Foton samen de aangrijpende film ‘Vergeet me niet’ van David Sieveking.

Gretel lijdt aan Alzheimer. Haar zoon David keert voor enkele weken terug naar zijn ouderlijk huis om zijn vader bij te staan bij haar verzorging en maakt een portret van zijn moeder. Hij documenteert haar gestage verval, maar vertelt ook het verhaal van haar turbulente verleden als activiste voor vrouwenrechten en vrije liefde in de woelige jaren ’60. Het contrast met haar huidige situatie is scherp. David en zijn vader worstelen met schuldgevoelens als de keuze voor een verzorgingstehuis onvermijdelijk wordt. 'Vergeet Me Niet' is een erg persoonlijke maar tegelijk universele film.

Wanneer:
woensdag 18/09 om 20.30
Vrijdag 20/09 om 17u
Zaterdag 21/09 om 14u15
Zondag 22/08 om 17u00
Maandag 23/09 om 20u30
Dinsdag 24/09 om 17u30

Waar
Cinéma Lumière
Sint-Jacobsstraat 36 B, 8000 Brugge

De film gaat in première in Vlaanderen op 11 september. In Brugge wordt de film een eerste maal vertoond op woensdag 18 september!

Japanse persaandacht voor Foton

Op 8 en 9 augustus 2013 was Yoko Inoue op bezoek in het fotonhuis.
Mevrouw Inoue is journaliste bij de Yomiuri Shimbun, een gezaghebbende krant in Japan.
De krant heeft een oplage van 10 miljoen gedrukte kranten per dag en is daarmee de grootste krant ter wereld.
De journaliste was bijzonder geïnteresseerd in wat zich achter de toeristische scene van Brugge afspeelt in de zorg voor personen met dementie.
Het project “Samen voor een dementievriendelijk Brugge” genoot dan ook haar bijzondere aandacht.
Ze had tijdens haar bezoek contact met personen met dementie en hun partner. Ze maakte kennis met de gezinszorg, het vrijwilligerswerk en ergotherapie aan huis van Familiezorg West-Vlaanderen vzw. Ze bezocht handelaars en winkeliers, had een ontmoeting met korpschef Dirk Vannuffel van de politiezone Brugge omtrent het vermissingsproject en de sociale taak van de politie. Er was een kennismaking met de geheugenklinieken, de Maretak en Rozemarijn. De uitgebreide werking van Foton met onder meer de inzet van dementieconsulenten genoot haar bijzondere aandacht. Mevrouw Inoue werd ook plechtig ontvangen door schepen Martine Matthys. Op de foto ziet u de journaliste samen met schepen Matthys en Bart Deltour, coördinator van Foton, in de gotische zaal van het stadhuis.
Naast het toeristische en culturele imago van Brugge zal dit bezoek ongetwijfeld ook het sociale imago van de stad ten goede komen.

Zomerontmoeting in het Fotonhuis

The Abingdom Academicals uit Oxford UK zingen samen met het Fotonkoor Het werd een hartverwarmende ervaring voor alle aanwezigen!

BBC-Breakfast News brengt dementievriendelijk brugge in de kijker

Een opnameteam van het programma Breakfast News (BBC One) kwam bij ons langs op vrijdag 15 februari 2013.
Zij bezochten ons naar aanleiding van onze EFID-Award die wij vorig jaar ontvingen als Dementievriendelijke gemeente.
Foton was in dit project de drijvende kracht.

Op het programma stonden:

 • ontmoeting met de politie van Brugge rond het vermissingsproject
 • ontmoeting met de heer Stefaan Muylle rond het project 'dementievriendelijke straat'
 • interview met schepen van bevolking, burgerlijke stand, seniorenparticipatie en personen met een beperking Martine Matthys
 • interview met de heer Bart Deltour, coördinator Foton
 • opnames van het Fotonkoor

Op de foto: De Heer Stefaan Muylle, eigenaar van de winkel 'tapijten Muylle' in de Smedenstraat en voorzitter van de handelskring van de Smedenstraat.

U kunt de reportage (© 2013, BBC One, Breakfast News) bekijken door op deze pagina op de video te klikken.

Koor en stem op bezoek bij Foton in Brugge

Op een koude maar zonnige namiddag word ik hartelijk ontvangen in de prachtige gebouwen van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, een integrale en autonome thuiszorg-dienst. Daar komt maandelijks het Fotonkoor samen om te zingen. Dit contactkoor is een mix van mensen met dementie, hun familie en vrijwilligers. Op de uitnodiging staat duidelijk dat je welkom bent in duo-vorm: een persoon met dementie en zijn verzorger / familie / mantelzorger. Dankzij het brede netwerk van het Fotonkoor is er een uitgebreide promotie gevoerd. De repetities vinden plaats in de gebouwen van Familiezorg. Daaronder is ook het Regionale Expertisecentrum Dementie Foton gevestigd. Dat centrum staat in voor een thuisbegeleidingsdienst (waardoor er veel rechtstreeks contact is met thuiswonende mensen met dementie) en voor het expertisecentrum als informatiepunt. Doorslaggevende factoren daarbij zijn: een sterk uitgedachte visie over zingen met dementie en over de betrokkenheid van de omgeving, een perfect kader om het koor te laten repeteren en een optimale promotie om de doelgroep te bereiken. Dit contactkoor werkt en zingt erop los. Voor en na de repetitie voel je het warme contact dat ontstaat tussen de lotgenoten. Ze zijn niet bang voor het woord dementie en praten openlijk met elkaar over hun ervaringen en de hindernissen die ze overwonnen hebben en willen overwinnen. Ze kunnen er altijd een kopje koffie drinken want de deuren van dit huis staan steeds open. Door het zingen hebben ze een reden om er naartoe te gaan en te blijven komen. Door het koor komen ze op een eenvoudige wijze in contact met anderen in dezelfde situatie. De vrijwilligers van Foton staan ter beschikking tijdens de repetitie maar ook ervoor en erna. Een project dat voor vele gemeentes kan dienen als voorbeeld en inspiratie. (Hanne Deneire)