Actueel

Downloads

U bent hier: overige acties | van HEKLA naar BRUGGE

Van HEKLA naar BRUGGE

HEKLA is de afkorting van de politiezones Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar in de provincie Antwerpen. Onder impuls van het Antwerpse expertiscentrum dementie ‘Orion’ en in samenwerking met heel wat partners, werd in deze zone een protocol ontwikkeld dat de opsporing van dwalende personen met dementie verbetert. 30% van alle vermissingen betreft immers personen met dementie. Dit protocol kwam tot stand onder leiding van hoofdinspecteur P. Crabbé en werd erkend en ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.

Gezien de succesvolle resultaten, werd het HEKLA-project aangestipt en aanbevolen als succesvolle, vernieuwende politie-praktijk, door de federale politie. Een brochure die dit project verder wil uitdragen, wordt op dit ogenblik voorbereid, in samenwerking met alle Vlaamse expertisecentra dementie. Meer info hierover vindt u op www.hekla.be.

Het vermissingsproject Brugge

Ook in onze stad was er veel interesse om dit project met zowel politie als stadswachten verder uit te werken. Woon- en zorgcentra waren hierrond al langer zoekende, maar ook voor mantelzorgers in de thuissituatie kan dit behulpzaam zijn! Hiertoe werd P. Crabbé op 1 juli uitgenodigd om dit nieuwe protocol voor te stellen binnen het kader van het project 'Samen voor een dementievriendelijk Brugge!'. Het overleg vond plaats in aanwezigheid van Schepen Mus, twee vertegenwoordigers van de politie en de preventieambtenaar. Verder overleg vond plaats om het HEKLA-project te vertalen naar de Brugse situatie en uit te breiden naar alle risico-doelgroepen. Dit resulteerde in een eerste infomoment voor de zorgsector op 23 november 2010.

Vermissingsproject - Lijst deelnemende instellingen

NaamAdresTel.E-mailadres
DVC SparkeviersSpeelpleinlaan 39, 8310 Brugge0473 822 800 (A.Dierickx)dvc.sparkeviers@olv7w.org
WestervierSpeelpleinlaan 44, 8310 Brugge050 36 86 36 (A.Deforche)westervier@olv7w.org
WZC JeruzalemStijn Streuvelstraat 1a, 8000 Brugge050 33 56 92 (S.Desmedt)jeruzalem@olv7w.org
WZC HerdershoveOude Oostendsesteenweg 95, 8000 Brugge050 45 40 50 (A.Van Ooteghem)herdershove@olv7w.org
WZC De VliedbergRuddershove 1, 8000 Brugge050 32 77 00devliedberg@ocmw-brugge.be
DVC De VliedbergRuddershove 2, 8000 Brugge050 32 77 00devliedberg@ocmw-brugge.be
Het Hallenhuis (vanaf 26/09)Pastoriestraat 1b, 8200 Brugge050 32 71 10Hallenhuis@ocmw-brugge.be
WZC MinnewaterPr.Dr.J.Sebrechtsstraat 1, 8000 Brugge050 32 76 00Minnewater@ocmw-brugge.be
WZC De ZeventorentjesSint-Lucaslaan 50, 8310 Brugge050 32 79 50DeZeventorentjes@ocmw-brugge.be
WZC Sint-ClaraSint-Clarastraat 12, 8000 Brugge050 32 78 50StClara@ocmw-brugge.be
WZC Van ZuylenGeralaan 50, 8310 Brugge050 32 79 00VanZuylen@ocmw-brugge.be
WZC Ten BoomgaardeTer Beke 7a, 8200 Brugge050 32 78 00TenBoomgaarde@ocmw-brugge.be
WZC Ter PotteriePeterseliestraat 21, 8000 Brugge050 32 72 00TerPotterie@ocmw-brugge.be
DVC Den ErkerSchrijversstraat 11, 8000 Brugge050 32 78 79DVCDenErker@ocmw-brugge.be
WZC Regina CoeliKoning Leopold III-laan 4, 8200 Brugge050 44 70 00post@reginacoeli.be

Persconferentie vermissingsproject – vermist@brugge.be operationeel!

Op 2 mei 2011 vond de persconferentie plaats waarop het vermissingsproject Brugge officieel werd voorgesteld. Zowel de burgemeester P. Moenaert, nieuwe schepen van Welzijn M. Matthys, nieuwe korpschef D. Van Nuffel als B. Deltour van ECD Foton gaven elk een korte toelichting. In navolging van de implementatie van dit project in Kortrijk, werd ook in Brugge het oorspronkelijke HEKLA-protocol uitgesplitst in drie documenten:

  • De checklist: de fiche met persoonsbeschrijvende inhoud, gebruikt door de politie om het opsporingsbericht zowel intern te verspreiden als via de gemeenschapsstadswachten en de Lijn. Op deze fiche kunt u alle gegevens van een persoon met risico op dwaalgedrag noteren en hoeft u slechts enkele aanvullingen te doen vooraleer dit samen met een recente foto aan de politie door te mailen, bij vaststelling van de verdwijning. Zorginstanties kunnen dit opmaken voor alle bewoners/cliënten met risico op dwaalgedrag en standaard laten invullen bij elke nieuwe opname of aanvraag. Hoewel betrokkenen of familie nooit verplicht kunnen worden tot het verstrekken van deze gegevens, kan men kinderen van personen met dementie wel wijzen op hun burgerlijke verantwoordelijkheid tav. hun ouders. Daarnaast kan men het opmaken van een checklist met foto wel als opnamevoorwaarde stellen bij nieuwe aanvragen, gekaderd binnen de eigen verantwoordelijkheid (‘zorgvuldigheidsplicht’) als organisatie.
  • De leidraad: een oplijsting van tips om het zoeken op systematische wijze aan te pakken. Goed om weten is dat 65% van de vermisten binnen de eigen instelling worden teruggevonden en 90% binnen een straal van 2km. Deze leidraad kunt u best samen op het prikbord hangen met:
  • Het stroomdiagram: een visuele weergave van de stappen die men dient te zetten vanaf het moment van de vaststelling van verdwijning tot contactname met de politie.

Deze documenten zullen ook als download beschikbaar gesteld op de website van de Brugse politie www.politiebrugge.be.

Het vermissingsprotocol en het bijhorende nieuwe mailadres van de politie vermist@brugge.be, is vanaf heden operationeel. In eerste instantie zijn de documenten opgesteld voor instellingen en ziekenhuizen die zorg dragen voor mensen met dementie. Aanpassing van het protocol voor de thuiszorgsector (en mantelzorgers) zal verder bekeken worden in een werkgroep binnen het Overlegplatform Dementie Noord West-Vlaanderen. Echter, iedere dienst of mantelzorger die dit zinvol acht, kan vrij over deze documenten beschikken en ze gebruiken. Dit gaat overigens ook op voor zowel instellingen die zorg dragen voor andere doelgroepen, als voor allen buiten de regio Groot-Brugge. In dit laatste geval raden wij u aan contact te nemen met de politie van het betreffende district en te vragen naar mogelijkheden en interne werking rond het melden en opsporen van vermissingen.

  • Elke zorginstantie die besluit een databank aan te leggen van checklists van (een deel van) hun bewoners, is wettelijk verplicht dit (eenmalig) aan de privacycommissie te melden. Dit kan op www.privacycommission.be via de link ‘aangifte’ bovenaan.
  • Indien uw organisatie meestapt in het vermissingsproject, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via info@dementievriendelijkbrugge.be zodat wij een overzicht behouden en de politie hiervan op de hoogte kunnen brengen. Hartelijk dank hiervoor!

Voor alle verdere vragen en opmerkingen, staan wij steeds tot uw beschikking. Ook ideeën en suggesties voor de verdere uitwerking van het protocol in de thuiszorgsector zijn welkom.

Bij vermissing zijn de eerste twee uren van het grootste belang!
Na het doormailen van een opsporingsbericht, steeds telefonisch bevestigen!
Wordt de vermiste teruggevonden, vergeet dan niet de politie hiervan op de hoogte te brengen!