Actueel

Downloads

U bent hier: voorzieningen en diensten in Brugge

Voorzieningen en diensten in Brugge

Algemene informatie

Voor alle algemene informatie rond thuiszorg- en residentiële voorzieningen in de regio Brugge kunt u terecht bij:

Dementiespecifieke voorzieningen en diensten

Hieronder bieden we een overzicht van enkele specifieke voorzieningen en diensten voor personen met dementie en hun familie.

Geheugenklinieken

Foton, expertisecentrum, thuiszorgondersteuning, documentatiecentrum en ontmoetingshuis dementie
Foton is het centrale aanspreekpunt van ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge!’

Dementiecafé en praatgroepen dementie

Camino – vrijwilligers voor dementie
Gevormde vrijwilligers van Camino bieden in de thuissituatie aan partner of familie aflossing en ondersteuning, zodat zij even op adem kunnen komen. Mogelijk zowel overdag als ’s nachts.

Baluchonnages
Bij langere afwezigheid van de mantelzorg kunnen professionele zorgverleners van Baluchonnages de zorg tijdelijk volledig overnemen.

Dagverzorgingscentra (met specialisatie dementie)

Dagopvang kan voor mensen met dementie en hun familie een oplossing bieden als men de wens heeft zolang mogelijk thuis te blijven, maar toch regelmatig nood heeft aan een adempauze om de zorg te verlichten en vol te houden. Meer informatie vindt u hier.

Niet-dementiespecifieke voorzieningen en diensten

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Een professionele verzorgende biedt in de vertrouwde omgeving gezinszorg: psycho-sociale ondersteuning, ondersteuning in het huishouden en bij de persoonsverzorging.

Thuisverpleging

Diensten voor oppashulp
Thuisoppas wordt aangeboden door vrijwilligers. Zij bieden gezelschap en zorgende aanwezigheid, zowel overdag als 's nachts.

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
U kunt bij die diensten terecht met vragen of problemen in verband met alle mogelijke diensten, vergoedingen en hulp bij administratieve aangelegenheden zoals inschrijving bij het VAPH. Dit kan telefonisch, op een zitdag of per huisbezoek.

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie wil het Brugs vrijetijdsaanbod toegankelijk maken voor mensen die door verschillende belemmeringen niet aan deelname toekomen. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Bart Hollevoet, contactpersoon bij het OCMW (050/32 74 96 – 0496/90 50 15 – bart.hollevoet@ocmw-brugge.be), voor toelichting of praktische afspraken. Meer info vind je hier.

Andere diensten ter ondersteuning van de thuiszorg

Residentiële zorg

 
Top