Actueel

Downloads

U bent hier: algemene inspiratie

Algemene inspiratie

INSPIRATIE Om uw creativiteit en enthousiasme te voeden vindt u hieronder heel wat ideeën. Wij vullen deze lijst graag regelmatig aan met uw suggesties. De lijst sluit ook aan bij de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers (‘van binnenuit’). Zoals u zult merken, een geslaagde actie hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn!

Verzamelde ideeën

U vindt hier een aantal suggesties die uw organisatie of vereniging dementievriendelijker kunnen maken. Deze activiteiten kunnen ook ten goede komen aan andere kwetsbare doelgroepen of ze kunnen bijdragen aan respect en verdraagzaamheid bij diversiteit en anders-zijn, ...

Een aandachtspersoon in de eigen vereniging

 • Een aandachtspersoon dementie is iemand binnen de vereniging met de nodige (ervarings)deskundigheid rond dementie en hoe ermee om te gaan.
 • Leden van de vereniging kunnen in vertrouwen terecht bij de aandachtspersoon voor allerlei vragen, problemen of voorstellen rond dementie.
 • De aandachtspersoon blijft bij beslissingen steeds aandachtig voor de noden van mensen met dementie (en andere kwetsbare doelgroepen).
 • Kritische reflectie over mogelijke drempels voor mensen met dementie in de eigen vereniging
  • Website, publicaties, communicatie; eenvoudig en duidelijk? Eventueel apart aanbod producten of activiteiten voor mensen met dementie en mantelzorgers, afhankelijk van de opdracht van de eigen organisatie.
  • Bereiken van de doelgroep, begeleiding bij activiteiten, helpen bij verplaatsing van en naar activiteit, tempo aanpassen, …
  • Omgevingsfactoren; kleine wijzigingen in gebouwen en lokalen die zorgen voor een eenvoudige, duidelijke, herkenbare structuur en zo de oriëntatie, veiligheid en rust bevorderen. Ook technische, ergotherapeutische of praktische hulpmiddelen kunnen hiervoor ingezet of uitgewerkt worden.
  • Financiële drempels voor mantelzorgers en mensen met dementie, vanuit de wetenschap dat deze zorg ook financieel zwaar doorweegt.
 • Men kan ook een kring of forum creëren waar deze ‘aanspreekpersonen’ terecht kunnen voor advies bij mekaar, of hen vrijstellen voor het volgen van professionele bijscholing hieromtrent.
 • De thematiek verder bekendmaken via eigen website en publicaties, een link plaatsen naar de projectwebsite, deelnemen aan overkoepelende acties of uitingen van solidariteit.
 • Basisvorming of brochures rond dementie aanbieden aan medewerkers, leden of studenten, rond herkenning, goede communicatie en integratie van mensen met dementie, geïnspireerd door concrete ervaringen en vragen, met praktische handvaten voor omgang met problemen uit de dagdagelijkse realiteit.
 • Partnerschappen en samenwerkingsactiviteiten uitbouwen met naburige zorginstelling.
 • Aandacht voor sociaal netwerk & integratie in de onmiddellijke buurt
 • ...

Activiteiten

 • Culturele verenigingen kunnen gekende film-, dans-, televisie-, theater- of kunstproducties rond dementie naar Brugge brengen of nieuwe producties ontwikkelen, bijvoorbeeld samen met mensen met dementie of mantelzorgers (bv. www.theaterveder.nl). Men kan ook themareeksen of kleine kunstprojecten opzetten (documentaires, filmfestivals, fotowedstrijden, woordkunst,… ) geïnspireerd door het thema dementie, mensbeeld en beeldvorming, en bedoeld voor het brede publiek of voor mensen met dementie. Hier vindt u een lijst van allerlei producties rond het thema dementie uit de voorbije jaren.
 • Organiseren van benefitconcerten, sponsortochten, …
 • Workshops, themadagen of spelen over dementie organiseren voor kinderen of studenten, al dan niet gebruik makend van het bestaande aanbod aan literatuur, films, didactisch materiaal en themakoffers (bv. ‘Teenager meets Alzheimer’).
 • Ontmoetings- en gespreksmomenten met personen met dementie, mantelzorgers, familie en burgers organiseren.
 • Activiteiten organiseren voor mantelzorgers en /of mensen met dementie. Bijvoorbeeld herinneringsboeken maken, poëzie of kunst en dan tentoonstellen, wandelingen, zorgvakanties, koken vroeger en nu…
 • ‘Buddy’-projecten of peter-meterschapprojecten uitwerken die de mantelzorger ontlasten. Bijvoorbeeld leden van een jeugdbeweging die af en toe boodschappen doen of gaan wandelen met een persoon met dementie …
 • Bezoek aan een museum (bv. moderne kunst of volkskunde), het reminiscentiehuis te Roeselare

Overige ideeën

Bestaande 'omgevings'projecten

‘Met de term 'dementievriendelijk' doelt men niet enkel op het feit dat mensen met dementie in die gemeente welkom zijn, maar ook dat er initiatieven ontstaan die een gedragswijziging bewerkstelligen op het vlak van omgang en die integratie bevorderen. In bepaalde Duitse steden vinden mensen met dementie (en hun mantelzorger) er concrete mogelijkheden om te blijven meetellen in de lokale gemeenschap en het openbare leven. Daarnaast worden mogelijkheden van spontaan contact gestimuleerd en worden personen met dementie in verenigingen, buurtwinkels, supermarkten, plaatsen voor openbare dienstverlening, cafés en restaurants, ... bejegend met het respect dat ze verdienen. Op die manier kunnen personen met dementie blijven deel uitmaken van de samenleving, net als andere kwetsbare groepen. Ook in andere landen én België zijn er projecten die de hele omgeving willen betrekken. Enkele inspirerende voorbeelden vindt u hier:

Links, downloads en literatuur

Heel wat publicaties van de Koning Boudewijnstichting en links naar inspirerende (project)sites vindt u hier.

Koning Boudewijnstichting

Andere links